Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

In kỹ thuật số

In kỹ thuật số là công nghệ in hiện đại, sử dụng công nghệ vào quá trình in ấn, in trực tiếp lên nguyên liệu từ file hoàn chỉnh.

Hình ảnh đồng nhất.

Thời gian nhanh.

Chất lượng tốt mà chi phí thấp hơn so với in offset.

In kỹ thuật số là ứng dụng công nghệ chuyển nhiệt từ phim/ file hoàn chỉnh sang vật liệu cần in.

Những ưu điểm nổi bật khi in kỹ thuật số:

  • Hình ảnh đồng nhất, in được các hình chi tiết và sắc nét, ảnh chụp, ảnh chuyển màu, logo hình ảnh phức tạp
  • Thời gian in nhanh
  • Chất lượng tốt mà chi phí thấp hơn so với in offset

In kỹ thuật số - UVTECH