Skip to content Skip to footer

Infrared(Ir Lamp)

Details

Infrared (IR) light is electromagnetic radiation with wave length is from 0.78μm to 1.0mm.

IR is used to heat up materials in the most effective and direct way by transfer energy radiation of electromagnetic waves via emission and absorption.

IR CÓ THỂ LÀM NÓNG VẬT LIỆU

Hoàn toàn hoặc chỉ có bề mặt

Chậm hoặc rất nhanh

Liên tục hoặc gián đoạn

VÍ DỤ

Đun nóng bề mặt xe ôtô đến 140°C:

– Phương pháp thông thường (dùng điện trở đối lưu nhiệt): 20 phút

– Bức xạ hồng ngoại: 3-6 phút

CÁC MÃ SỐ ĐÈN IR THÔNG DỤNG

PriceContactManufacturerALPHA-CURE, WOONGJIN TECHShare