Skip to content Skip to footer

Tìm hiểu về đèn cực tím (Đèn UV) và ứng dụng

Tia cực tím là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn ánh sáng nhìn thấy được, được chia thành các vùng chính, như sau:

   – VUV (100-200nm): Không có ảnh hưởng nhiều đến ngành công nghiệp sấy – đóng rắn (in ấn, pcb, nội thất…).

   – UVC (200-280nm): Chủ yếu sấy (đóng rắn) bề mặt, kết hợp với UVA để tạo thành hệ sấy (đóng rắn) hoàn chỉnh.

   – UVB (280-315nm): Chủ yếu sấy (đóng rắn) bề mặt, kết hợp với UVA để tạo thành hệ sấy (đóng rắn) hoàn chỉnh.

   – UVA (315-400nm): Vùng bước sóng chính, dùng để sấy (đóng rắn) mực, vec-ni UV cho ngành công nghiệp in, pcb, nội thất…

   – UVV (400-450nm): Chuyên dùng sấy (đóng rắn) các lớp mực & vec-ni uv dày trong ngành nội thất cũng như chụp bản in offset, bản in lụa.

Phạm vi ứng dụng: in ấn, điện tử, giày da, tráng phủ, hàn dán công nghiệp, xử lí nước thải.